A WAY AWAY – Swedish photographers explore the world 1862-2018

350 kr

»Denna fotobok är en slags förunderlig pralinask av ögonblick som tillsammans ger en bild av hur Sverige kikade utanför nationens gränser ... även om bilderna är inbjudande att förlora sig i ligger denna boks absoluta genialitet i Lars Forsbergs texter. De är precisa, underfundiga och leker med fotografiers förmåga att frysa tiden.« Tidskriften Populär Historia

Fascinerande fotohistoria!

Den rikt illustrerade boken A way away. Swedish Photographers Explore the World 1862 2018är ett samarbete mellan Landskrona foto och Nordiska museet.

Bokens innehåll baseras på enutställning på Landskrona Museum, som visar människans lust att skildra omvärlden genom kameraögat. Nyfikenhet är en övergripande gemensam nämnare för de fotografer som är med i utställningen, men i övrigt skiftar deras drivkrafter mellan intresse, dyrkan, slump, övertygelse, förrättning, tvång och studiesyfte. Benämningen "fotograf" kan för övrigt diskuteras. Alla medverkande var inte yrkesfotografer i första hand utan något annat; missionärer, forskare, äventyrare, författare, konstnärer, arkitekter, militärer, sjökaptener, till och med en drottning är representerad.

Några av de fotografer som skildras i boken är Hans Hammarsköld, Drottning Victoria, Lewis Larson, Helene Schmitz, Gunnar Asplund, Ester Blenda Nordström och Oscar Gustav Rejlander. De medförde samtliga en kamera på sin resa och använde den med upptäckarlust och kreativitet. Deras resor var ibland tillfälliga och slumpmässiga, i andra fall målmedvetna och strapatsrika på tusentals mil. Ibland var de borta över natten, i andra fall för återstoden av livet. Fotografier från dessa resor finns idag bevarade i bibliotek, på museer, i pressarkiv och i privata samlingar världen över. De berättar om svunna angelägenheter och blottar nya insikter om den värld som finns både utom och inom oss själva.


Publisher / Förlag: Historiska Media 2018

Editor / Redaktör: Janne Jönsson

Design: Janne Jönsson

Text: Lars Forsberg

Text in Swedish and English

Translation / Översättning: Alan Grozier

Hardcover

Thread bound

Offset print

Printed by Göteborgstryckeriet, Göteborg 2018 

Pages: 256 

Size: 265 x 210 x 23 mm

ISBN: 978-91-984414-4-4