Gerry Johansson - The Books

300 kr

Sorry this product is sold out

Denna bok kan för tillfället enbart köpas i vårt galleri på Kavallerigatan 4 i Landskrona. 

Den är inte utsåld men vi skickar den inte med post, på grund av dens format och sårbarhet.

At present this book can only be purchased in our gallery. It is not sold out, but difficult to ship due to its format and fragility.


I utställningskatalogen The Books presenteras serierna Sweden, America och Spain i form av leporellos jämsides med en essä av Jeffrey Ladd. 

Publikationen är formgiven av Janne Jönsson i samarbete med Gerry Johansson.

300 ex 

Format 93X466 

Tryckeri. Göteborgstryckeriet AB, 2022

Text: Jeffery Ladd

ISBN:978-91-985532-5-3

Publicerad av Landskrona Foto 2022

Alla exemplar är signerade av Gerry Johansson