Gerry Johansson - The Books

300 kr

I utställningskatalogen The Books presenteras serierna Sweden, America och Spain i form av leporellos jämsides med en essä av Jeffrey Ladd. 

Publikationen är formgiven av Janne Jönsson i samarbete med Gerry Johansson.

300 ex 

Format 93X466 

Tryckeri. Göteborgstryckeriet AB, 2022

Text: Jeffery Ladd

ISBN:978-91-985532-5-3

Publicerad av Landskrona Foto 2022

Alla exemplar är signerade av Gerry Johansson